Thứ Tư, 18 tháng 4, 2012

adrenalin


   Tac ưng dụng của adrenalin
Td;
-Trên mắt; làm giãn đồng tử gây tăng nhãn áp
-Trên tuần hoàn;
 Kt beta 1 làm tăng nhìp tim,
 tăng mức tiêu thụ õy của tim.
 Kt anpha 1gây co mạch 1số vùng ngoại vi, mạch da, mạch tạng.
 Kt beta 2 gây giãn mạch 1 số vùng khác như mm não, mm phổi, mạch vành, mạch cơ.
-Trên HA ;
 Làm ătng áp lực tâm thu gây phản xạ giảm áp do làm cường trung tâm phế vị(dây 10)
-Trên hô háp;
Kt nhẹ hô hấp làm giãn cơ trơn phế quản(do kt beta 2) ,làm giảm phù nề nm,
 co td cắt đứt cơn hen phé quản.
-Trên tiêu hóa:
 Làm giãn cơ trơn tiêu hóa,
 gảm tiết dịch tiêu hóa.
-Trên tiết niệu:
 Giảm lưu lượng máu tới thận,
 giảm mức lọc cầu thận,
 làm giãn cơ trơn nhưng làm co cơ vòng bàng quang
 làm giảm bài tiết nước tiểu gây bí tiểu tiện.
-Trên c/hóa:
 Làm tăng G/máu,giảm bài tiết insulin,
 Tăng tiết Glucagon và tăng phân hủy Glycogen,
 Tăng c/hóa cơ bản ,
 Tăng cholesteRon/máu,
 Tăng tạo hoRmon tuyến yên và tuyến vỏ thương thận.
-Trên TKTư:
 Liều cao kt TKTƯ gây bứt rứt,
 Đánh trống ngực , căng thẳng,
 Run rẩy nhất là người mắc bệnh Parkinson.
*Chỉ định;
 Cc sốc phản vệ.
 Cc ngừng tim đột ngột.
 Cầm máu ngoại biên.
 Phối hợp với thuốc tê Procain kéo dài td gây tê.
                                                                                                                                 i.      Hết.


thuôc ha Sôt giảm dau chông viêm


2.2. Thuốc điều trị gút
Zalrinol 300mg Allopurinol 300mg Viên 650 Viên nén, Hộp 2 vỉ x 10 viên Mediplantex - Việt Nam CT Dược T.Hoá
Allopurinol 300mg Allopurinol 300mg Viên 675 Viên nén, Hộp 2 vỉ x 10 viên Domesco - Việt Nam CT Dược T.Hoá
Corcilone 1 mg Colchicin 1mg Viên 900 Viên nén , Vỉ 10 x viên Brawn - Ấn Độ CT Dược T.Hoá
Dochicin 1mg Colchicin 1mg Viên 940 Viên nén, Hộp 2 vỉ x 10 viên Domesco - Việt Nam CT Dược T.Hoá
Colchicine Vinacare 1mg Colchicin 1mg Viên 900 Viên nén bao phim, Vỉ 20 viên Phương Đông - Việt Nam CT Dược T.Hoá
Colchicin 1mg Colchicin 1mg Viên 940 Viên nén, Hộp 1 vỉ x 20 viên Pharbaco - Việt Nam  CT Dược T.Hoá
2.3. Thuốc chống thoái hoá khớp
Colludoll Diacerein 25mg Viên 4.500 Viên nang, Hộp 3 vỉ x 10 viên Sao Kim - Việt Nam CT Dược T.Hoá
Diaricin 50mg Diacerein 50mg Viên 5.900 Viên nang, Hộp 3 vỉ x 10 viên Mediplantex - Việt Nam CT Dược T.Hoá
Sinbre Diacerein 50mg Viên 7.880 Hộp 3 vỉ x 10 viên nén bao phim Vidipha - Việt Nam CT Dược T.Hoá
Shuraten Diacerein 50mg Viên 7.870 Viên nang, Hộp 10 vỉ x 10 viên Schnell - Hàn Quốc CT Dược T.Hoá
Dozeni Diacerein 50mg Viên 9.000 Viên nang, Hộp 3 vỉ x 10 viên Đông Nam - Việt Nam CT Dược T.Hoá
Ibasamin 250mg  Glucosamin 250 mg Viên 700 Viên nang cứng, H/6vỉ x 10viên Hà Tây - Việt Nam Gia Long
Kosarin 250mg Glucosamin 250 mg Viên 1.800 Viên nang, Hộp 10 vỉ x 10 viên Chunggei - Hàn Quốc CT Dược T.Hoá
Medisamin 250mg Glucosamin 250mg Viên 1.600 Viên nang, Hộp 10 vỉ x  10 viên New Gene - Hàn Quốc CT Dược T.Hoá
Fort-Samin Glucosamin 250mg Viên 550 Viên nang, Hộp 10 vỉ x 10 viên Thephaco - Việt Nam CT Dược T.Hoá
Hadistril 250mg Glucosamin 250mg Viên 565 Viên nang, Hộp 10 vỉ x 10 viên Hadiphar - Việt Nam CT Dược T.Hoá
Glucosamin 250mg Glucosamin 250mg Viên 730 Viên nang, Hộp 1 túi 5 vỉ x 10 viên Thephaco - Việt Nam CT Dược T.Hoá
Carlutin 250mg Glucosamin 250mg Viên 760 Viên nang, Hộp 10 vỉ x 10 viên Sao Kim - Việt Nam CT Dược T.Hoá
Glucosamin 250mg Glucosamin 250mg Viên 580  H/10 vỉ*10 viên nang cứng   Brawn - Ấn Độ  An Khang
Obogyl Glucosamin 250mg + Chondroitin 100mg Viên 1.200 Viên nang, Hộp 10 vỉ x 10 viên Thephaco - Việt Nam CT Dược T.Hoá
Rokasamin  Glucosamin 250mg + Chondroitin 100mg Viên          1.187  H/10 vỉ*10 viên nang   Khánh Hoà-Việt Nam  Khánh Hoà
Savijoi Glucosamin 250mg + Vitamin D3 125UI Viên 1.100 H/12 Vỉ x 05 viên nang mềm Hataphar - Việt Nam Châu Hoàng
Cosamid 500 Glucosamin 500mg Viên             928  H/10 vỉ*10 viên nang   Hovit-Malaysia  Khánh Hoà
Glucosamin 500 Glucosamin 500mg Viên 900 Hộp 10 vỉ x 10viên  nang cứng Sao Kim - Việt Nam CT Dược T.Hoá
Sinova 500mg Glucosamin 500mg Viên 1.750 Viên nang, Hộp 10 vỉ x 10 viên BV Pharma - Việt Nam Châu Hoàng
Glucosamin 500mg Glucosamin 500mg Viên 693 Viên nang, Hộp 10 vỉ x 10 viên Pharimexco-Việt Nam Cửu Long
Glucosamin 500 Glucosamin 500mg Viên 900  H/10 vỉ*10 viên nang cứng   Trường Thọ-Việt Nam  An Khang
2.4. Thuốc khác
Alenax Alendronat 70mg Viên 42.000 Viên nén bao phim, Hộp 1 vỉ x 4 viên OPV - Việt Nam CT Dược T.Hoá
Osteopor  Alendronat 70mg Viên 42.000 Viên nén, Hộp 1 vỉ x 4 viên Celsius S.A - Uruguay CT Dược T.Hoá
Medo α 21 Alpha chymotrypsin Viên 1.249 Viên nén , Hộp 20 viên Medipharco - Tenamyd - Việt Nam CT Dược T.Hoá
Chymomedi 4,2mg Alpha chymotrypsin Viên 900 Viên nén , Hộp 10vỉ x 10 viên Mediplantex - Việt Nam CT Dược T.Hoá
Alphachymotrypsine Choay  Alpha chymotrypsin 21micro katals  Viên 1.750 Viên nén , Hộp 20 viên Sanofi - Việt Nam CT Dược T.Hoá
Alfachim - 4,2mg Alpha chymotrypsin 4,2mg Viên 620 Viên nén, hộp 2 vỉ x 10 viên Pharimexco-Việt Nam Cửu Long
Anti@ Alpha chymotrypsin 4,2mg Viên 800 Viên nén bao phim, Hộp 5 vỉ x 10 viên TW25 - Việt Nam CT Dược T.Hoá
Aldozen, 21 microkatal Alpha chymotrypsin 21micro katals  Viên             800 Viên nén, Hộp 3 vỉ x 10 viên SPM - Việt Nam CT Dược T.Hoá
Katrypsin 4,2mg Alpha chymotrypsin 4,2mg Viên             558  H/10 vỉ*10 viên nén   Khánh Hoà-Việt Nam  Khánh Hoà
Medi Trypsin 4,2mg Alpha chymotrypsin 4,2mg Viên 900 Viên nén , Hộp 50 vỉ x 10 viên Medipharco - Tenamyd - Việt Nam CT Dược T.Hoá
Zentoalpha 5000UI Alpha chymotrypsin 5000UI Ống 6.457,5 H/5 ống thuốc bột pha tiêm  + 5 ống dung môi Yanzhuo Xier Kangtai-Trung Quốc Trung Ương 1
Allasphacin 5000UI Alpha chymotrypsin 5000UI Lọ 8.200 Bột pha tiêm, Hôp 5 lọ + 5 ống DM Zhejiang Ruixin - T.Quốc CT Dược T.Hoá
Chymotrypsin 5000UI Alpha chymotrypsin 5000UI Lọ 8.400 Bột pha tiêm, Hôp 5 lọ + 5 ống DM Changchun - T.Quốc CT Dược T.Hoá
α-Tryesil 5000UI Alpha chymotrypsin 5000UI Lọ 8.200 Bột pha tiêm, Hộp 05 lọ bột + 05 ống dung môi LD Trung Quốc - Hà Lan Châu Hoàng
Alphadeka DK 5000UI Alpha chymotrypsin 5000UI Lọ 7.900 Bột pha tiêm, Hộp 5 lọ + 5 ống dung môi Pharbaco - Việt Nam  CT Dược T.Hoá
α-chymotrypsin 5000UI Alpha chymotrypsin 5000UI Lọ          7.400  H/3 lọ thuốc bột pha tiêm+3 ống dung môi   Bidiphar 1- Việt Nam  Bình Định

thuôc giảm đau,hạ sôt chông viêm


28 II. THUỐC GIẢM ĐAU, HẠ SỐT, CHỐNG VIÊM KHÔNG STEROID, THUỐC ĐIỀU TRỊ GÚT VÀ CÁC BỆNH XƯƠNG KHỚP.
28 2.1. Thuốc giảm đau, hạ sốt, chống viêm không steroid.
29 Tatanol Plus Acetaminophen 500mg + Cafein 65mg Viên 546 Viên nén , Hộp 10 vỉ x 10 viên Pymepharco - Việt Nam CT Dược T.Hoá
30 Kacephan Acetaminophen 500mg + Pseudoephedrin HCl 30mg + Dextromethophan HBr 15mg Viên             458  H/10 vỉ*10 viên nén   Khánh Hoà-Việt Nam  Khánh Hoà
31 Rhumenol Day 500 Acetaminophen 500mg + Pseudoephedrin HCl 30mg + Dextromethophan HBr 15mg Viên 848 Viên nén, Hộp 25 vỉ x 4 viên Thephaco - Việt Nam CT Dược T.Hoá
32 Aspegic 100mg Acetylsalicylic acid 100mg Gói 1.170 Bột pha uống, Hộp 20 gói Sanofi - Pháp CT Dược T.Hoá
33 Aspirin 500mg Acetylsalicylic acid 500mg Viên 234 Viên nén, Tube x 20 viên Vidipha - Việt Nam CT Dược T.Hoá
34 Celosti 100 Celecoxib 100mg Viên 2.520  H/2 vỉ*10 viên nang   Hậu Giang - Việt Nam  Hậu Giang
35 B - Nagen 100 Celecoxib 100mg Viên 2.755 Viên nén, Hộp 6 vỉ x 10 viên ICA - Việt Nam CT Dược T.Hoá
36 Vicoxib 100 Celecoxib 100mg Viên 890 Viên nang, hộp 3vỉ x 10viên Pharimexco-Việt Nam Cửu Long
37 Doparexib 100 Celecoxib 100mg Viên 2.800 Vỉ x 10 viên nang Đông Nam - Việt Nam Châu Hoàng
38 Celosti 200 Celecoxib 200mg Viên 3.570  H/2 vỉ*10 viên nang   Hậu Giang - Việt Nam  Hậu Giang
39 Aldoric Fort Celecoxib 200mg Viên 1.800 Viên nang, Hộp 3 vỉ x 10 viên SPM - Việt Nam CT Dược T.Hoá
40 Celecoxib 200mg Celecoxib 200mg Viên 1.798 Viên nang cứng, Hộp 3 vỉ x 10 viên Domesco - Việt Nam CT Dược T.Hoá
41 Vicoxib 200 Celecoxib 200mg Viên 1.470 Viên nang, hộp 3 vỉ x 10 viên Pharimexco-Việt Nam Cửu Long
42 Eupicom 300mg Dexibuprofen 300mg Viên 5.500 Hộp 10 vỉ x 10 viên nang mềm Boram - Hàn Quốc CT Dược T.Hoá
43 Brudic Diclofenac 1,16% Tuýp 8.200  H/1 Tuýp 30g thuốc gel   Brawn - Ấn Độ  An Khang
44 Diclovat 100mg Diclofenac 100mg  Viên 25.000 Viên đặt, Hộp 2 vỉ x 5 viên Sao Kim - Việt Nam CT Dược T.Hoá
45 Diclofenac-Altpharm Diclofenac 100mg, Viên đặt Viên 24.500 H/2vỉ x 5 viên đạn ALTPHARM - Nga Châu Hoàng
46 Diclofenac 50mg Diclofenac 50mg Viên 300 Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim Thephaco - Việt Nam CT Dược T.Hoá
47 Diclofenac 50mg Diclofenac 50mg Viên 125 Viên nén, hộp 10 vỉ 10 viên,  Pharimexco-Việt Nam Cửu Long
48 Diclofenac 50mg Diclofenac 50mg Viên 84,5 H/50 vỉ*10 viên nén Vinphaco - Việt Nam Trung Ương 1
49 Diclofenac-50mg Diclofenac 50mg Viên             200  H/3 vỉ*10 viên bao phim   Bidiphar 1- Việt Nam  Bình Định
50 Diclofenac 75mg/3ml Diclofenac 75mg Ống 875 DD tiêm, Hộp 10 ống x 3ml Thephaco - Việt Nam CT Dược T.Hoá
51 Diclofenac 75mg/3ml Diclofenac 75mg Ống 875 DD tiêm, Hộp 10 ống x 3ml  Vinphaco - Việt Nam  CT Dược T.Hoá
52 Diclophenac 75mg Diclofenac 75mg Ống          1.200  H/10 ống DD tiêm   Fresenius Kabi Bidiphar-Việt Nam  Bình Định
53 Voltaren 75mg/3ml  Diclofenac 75mg Ống 17.100 DD tiêm, Hộp 1 vỉ x 5 ống 3ml Novartis - Thụy Sỹ CT Dược T.Hoá
54 Seotolac Etodolac 200mg Viên 4.000 Viên nang, Hộp 10 vỉ x 10 viên Pharvis - Hàn Quốc CT Dược T.Hoá
55 Kosmin 200mg Etodolac 200mg Viên 3.900 Viên nang, Hộp 10 vỉ x 10 viên Binex - Hàn Quốc CT Dược T.Hoá
56 Nibelon 100ng Flurbiprofen 100mg Viên 5.700 Viên nén, Hộp 100 viên Medochemie - Síp CT Dược T.Hoá
57 Biraxan Ibuprofen 400mg Viên             460  H/10 vỉ*10 viên nén   Bidiphar 1- Việt Nam  Bình Định
58 Mofen 400 Ibuprofen 400mg Viên 505 Viên nén, Hộp 10 vỉ x 10 viên Medopharm - Ấn Độ CT Dược T.Hoá
59 Ibuprofen 400mg Ibuprofen 400mg Viên 400  H/10 vỉ*10 viên nén bao phim   Brawn - Ấn Độ  An Khang
60 Hagifen 400 Ibuprofen 400mg Viên 378  H/10 vỉ*10 viên nén bao phim   Hậu Giang - Việt Nam  Hậu Giang
61 Kerola 30mg/1ml Ketorolac 30mg/ml Ống 15.800 DD tiêm, Hộp 10 ống Huons - Hàn Quốc CT Dược T.Hoá
62 Ketogesic 3%/1ml Ketorolac 30mg/ml Ống 15.000 DD tiêm, Hộp 5 ống PT Ferron Par - Indonesia CT Dược T.Hoá
63 NewKetocin 30mg/1ml Ketorolac 30mg/ml Lọ 11.450 Dung dịch tiêm, lọ 1ml, Hộp 10 lọ Myungmoon Pharm Co.
Hàn Quốc
Vạn Xuân
64 Mobimed Inj Meloxicam 15mg Ống 15.729 DD tiêm, Hộp 5 ống Pymepharco - Việt Nam CT Dược T.Hoá
65 Coxecam 15mg/1,5ml Meloxicam 15mg Ống 16.800 DD tiêm, Hộp 10 ống cổ bồng 1,5ml M/S Euro - Ấn Độ CT Dược T.Hoá
66 Mopalic 15mg/2ml Meloxicam 15mg Lọ 14.200 DD tiêm, Hộp 10 lọ x 2ml/lọ SRS Pharma - Ấn Độ CT Dược T.Hoá
67 Camrox 7,5mg  Meloxicam 7,5mg Viên 2.000 Viên nén , Hộp 10 vỉ x 10 viên Binex - Hàn Quốc CT Dược T.Hoá
68 M-Cam 7,5mg Meloxicam 7,5mg Viên 1.670 Viên nén , Hộp 20 vỉ x 10 viên Unichem - Ấn Độ CT Dược T.Hoá
69 Mumtaz Meloxicam 7,5mg Viên 620 Viên nén, Hộp 10 vỉ x 10 viên Đông Nam - Việt Nam CT Dược T.Hoá
70 Meloxicam 7,5mg Meloxicam 7,5mg Viên             188  H/10 vỉ*10 viên nén   Khánh Hoà-Việt Nam  Khánh Hoà
71 Kamelox 7,5mg Meloxicam 7,5mg Viên             328  H/2 vỉ*10 viên nén   Khánh Hoà-Việt Nam  Khánh Hoà
72 Meloxicam 7,5mg Meloxicam 7,5mg Viên 462 Viên nén, hộp 03 vỉ 10 viên,  Pharimexco-Việt Nam Cửu Long
73 Bixicam Meloxicam 7,5mg Ống        18.000  H/5 ống DD tiêm   Fresenius Kabi Bidiphar-Việt Nam  Bình Định
74 Nisitanol 20mg/2ml Nefopam (hydroclorid) 20mg/2ml Ống 13.283 DD tiêm, Hộp 10 ống x 2 ml  Vinphaco - Việt Nam  CT Dược T.Hoá
75 Fenopam 1% Solution  20mg/2ml Nefopam (hydroclorid) 20mg/2ml Ống 24.832 DD tiêm, Hộp 10 ống Works Jelfa S.A - Ba Lan CT Dược T.Hoá
76 Glosic Nefopam (hydroclorid) 30mg Viên 2.470 Viên nang, Hộp 3 vỉ x 10 viên Glomed - Việt Nam CT Dược T.Hoá
77 Mifapan 30mg Nefopam (hydroclorid) 30mg Viên 2.500  H/3 vỉ*10 viên bao phim  Vinphaco - Việt Nam Mỹ Quốc
78 Glotadol 1000 Paracetamol 1000mg Viên             619 Hộp/10 vỉ x 10 viên nén bao phim Glomed -Việt Nam Glomed
79 Paracetamol 100mg Paracetamol 100mg Viên 30 Viên nén, Lọ 500 viên Thephaco - Việt Nam CT Dược T.Hoá
80 Thepara Paracetamol 120 mg + Clorphenamin 1mg Lọ 11.700 DD uống, Hộp 1 lọ x 60ml Traphaco - Việt Nam CT Dược T.Hoá
81 Ace kid 150 Paracetamol 150mg Gói          1.100  H/12 gói, bột sủi    Bidiphar 1- Việt Nam  Bình Định
82 Dopagan - Efferescent 150mg Paracetamol 150mg Gói 1.100 Gói sủi, Hộp 12 gói Domesco - Việt Nam CT Dược T.Hoá
83 Halatamol Paracetamol 150mg Gói 1.100 Bột pha uống, Hộp 12 gói TW25 - Việt Nam CT Dược T.Hoá
84 Mypara 150mg Paracetamol 150mg Gói          1.080 Bột pha uống, Hộp 20 gói SPM - Việt Nam CT Dược T.Hoá
85 Hapacol 150mg Paracetamol 150mg Gói 1.208 Thuốc bột sủi, H/25gói x 1,5g  Hậu Giang - Việt Nam  Hậu Giang
86 Tovalgan EF 150 Paracetamol 150mg Gói 1.080 Gói sủi bọt, Hộp 12 gói x 1,5g Trường Thọ - Việt Nam CT Dược T.Hoá
87 Propara 150mg/1ml  Paracetamol 150mg Ống 5.500 DD tiêm, Hộp 10 ống x 1ml  Vinphaco - Việt Nam  CT Dược T.Hoá
88 Viramol 150 Paracetamol 150mg Ống          4.500  H/10 ống DD tiêm   Fresenius Kabi Bidiphar-Việt Nam  Bình Định
89 Efferalgan 150 mg Paracetamol 150mg Viên 2.330 Thuốc  đạn, Hộp 2 vỉ x 5 viên Bristol-Myers Squibb - Pháp CT Dược T.Hoá
90 Biragan 150 Paracetamol 150mg, Thuốc đặt. Viên 2100  H/1 vỉ*10 viên thuốc đặt   Bidiphar 1- Việt Nam  Bình Định
91 Paracetamol-Bivid 1g/100ml Paracetamol 1g Chai 41.000 DD tiêm truyền, Hộp 1 chai  có quang treo Sanavita - Đức CT Dược T.Hoá
92 Paracetamol Infusion 10mg/ml Paracetamol 1g Chai 39.200 DD tiêm truyền, Hộp 1 chai 100ml Marck Biosciences - Ấn Độ CT Dược T.Hoá
93 Paradetsu  Paracetamol 1g Chai 39.250 DD tiêm truyền, Chai 100ml Akums - Ấn Độ CT Dược T.Hoá
94 Branfangan 10mg/ml Paracetamol 1g Chai 39.330 DD tiêm truyền, Hộp 1 lọ Furen - Trung Quốc CT Dược T.Hoá
95 Rismol 1g/100ml Paracetamol 1g Chai 39.000 DD tiêm truyền, Hộp 1 chai  có quang treo Eurolife - Ấn Độ CT Dược T.Hoá
96 Coolinol Paracetamol 250mg/5ml. Siro chai 60ml Chai 33.000 Siro, Hộp 1 chai x 60ml Nova - Malaysia CT Dược T.Hoá
97 Nofabri 300mg/2ml Paracetamol 300mg Ống 10.000 DD tiêm, Hộp 10 ống Swiss Parenterals - Ấn Độ CT Dược T.Hoá
98 Viramol 300 Paracetamol 300mg Ống 7.000  H/10 ống DD tiêm   Fresenius Kabi Bidiphar-Việt Nam  Bình Định
99 Centranol 300mg/2ml Paracetamol 300mg + Lidocain HCL 20mg Ống 14.500 DD tiêm, Hộp 10 ống A.N.B Laboratories - Thái Lan CT Dược T.Hoá
100 Biragan 300 Paracetamol 300mg, Thuốc đặt.  Viên          2.500  H/1 vỉ*10 viên thuốc đặt   Bidiphar 1- Việt Nam  Bình Định
101 Thecenamin Paracetamol 325mg + Clorphenamin 4mg Viên 110 Viên nén, Hộp 20 vỉ x 10 viên Thephaco - Việt Nam CT Dược T.Hoá
102 Pacemin Paracetamol 325mg + Clorphenamin 4mg Viên 120,8 H/10 vỉ*10 viên nén Hataphar - Việt Nam Trung Ương 1
103 Coldacmin Paracetamol 325mg + Clorphenamin 4mg Viên 250  H/10 vỉ*10 viên nang   Hậu Giang - Việt Nam  Hậu Giang
104 Dolanol Paracetamol 325mg + Ibuprofen 200mg Viên 480  H/25 vỉ*4 viên nén   Trường Thọ-Việt Nam  An Khang
105 Dibulaxan Paracetamol 325mg + Ibuprofen 200mg Viên 295 Viên nén, Hộp 5 vỉ x 20 viên Danapha - Việt Nam CT Dược T.Hoá
106 Gronado Paracetamol 325mg + Ibuprofen 200mg Viên 460  H/25 vỉ*3 viên nén dài bao phim   Vidipha-Việt Nam  Gia Long
107 Bidi-Ipalvic Paracetamol 325mg + Ibuprofen 200mg Viên             435  H/2 vỉ*10 viên nang   Bidiphar 1- Việt Nam  Bình Định
108 Pabemin Paracetamol 325mg + Vit B1 10mg + Clorphenamin 2mg Gói 399 Thuốc bột uống,Hộp 100 gói x 2,5g Pharimexco-Việt Nam Cửu Long
109 Paracetamol P Paracetamol 325mg + Vit B1 10mg + Clorphenamin 2mg Gói 317 Bột pha uống, Hộp 700 gói Domesco - Việt Nam CT Dược T.Hoá
110 Biragan Kids F Paracetamol 325mg + Vit B1 10mg + Clorphenamin 2mg Gói             740  H/50 gói thuốc bột uống   Bidiphar 1- Việt Nam  Bình Định
111 Viramol 450mg/3ml Paracetamol 450mg Ống          8.000  H/10 ống DD tiêm   Fresenius Kabi Bidiphar-Việt Nam  Bình Định
112 Pacimol 450mg Paracetamol 450mg Ống 7.700 DD tiêm, Hộp 10 ống Ipca - Ấn Độ CT Dược T.Hoá
113 Propara 450mg/3ml Paracetamol 450mg Ống 8.700 DD tiêm, Hộp 10 ống x 3ml  Vinphaco - Việt Nam  CT Dược T.Hoá
114 Paracetamol 500mg Paracetamol 500mg Viên 132,8 H/20 vỉ*10 viên nén Mekophar - Việt Nam Trung Ương 1
115 Panactol 500 Paracetamol 500mg Viên             180  H/10 vỉ*10 viên nén   Khánh Hoà-Việt Nam  Khánh Hoà
116 Paracetamol 500mg Paracetamol 500mg Viên 126 Viên nén, hộp 50 vỉ x 10 viên Pharimexco-Việt Nam Cửu Long
117 Paracetamol 500mg Paracetamol 500mg Viên 150 Viên nén, Hộp 20 vỉ x 10 viên Thephaco - Việt Nam CT Dược T.Hoá
118 Farmadol 500 Paracetamol 500mg Viên 360 Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim Mebiphar - Việt Nam CT Dược T.Hoá
119 Tovalgan EF 500 Paracetamol 500mg Viên 1.040 Viên nén sủi bọt, Hộp 5 vỉ x 4 viên Trường Thọ - Việt Nam CT Dược T.Hoá
120 Hapacol sủi Paracetamol 500mg Viên 1.575  H/4 vỉ*4 viên nén sủi bọt   Hậu Giang - Việt Nam  Hậu Giang
121 Colocol Extra Paracetamol 500mg + Cafein 65mg Viên 400 Hộp 10 vỉ x 10 viên nang cứng Sao Kim - Việt Nam CT Dược T.Hoá
122 Hapacol Extra Paracetamol 500mg + Cafein 65mg Viên 400  H/10 vỉ*10 viên nén   Hậu Giang - Việt Nam  Hậu Giang
123 Theparmol Extra Paracetamol 500mg + Cafein 65mg Viên 340 Viên nén , Hộp 10 vỉ x 10 viên Thephaco - Việt Nam CT Dược T.Hoá
124 Biragan Extra Paracetamol 500mg + Cafein 65mg Viên             380  H/10 vỉ*10 viên nén   Bidiphar 1- Việt Nam  Bình Định
125 Panactal codein plus  Paracetamol 500mg + Codein 30mg Viên             808  H/10 vỉ*10 viên nén   Khánh Hoà-Việt Nam  Khánh Hoà
126 Atadol Codeine 30 ''S' Paracetamol 500mg + Codein 30mg Viên 2.500 Viên sủi, Hộp 5 vỉ x 4 viên Pharphaco - Việt Nam CT Dược T.Hoá
127 Mypara Extra Paracetamol 500mg + Codein 30mg Viên 1.300 Viên sủi, Tube 10 viên SPM - Việt Nam CT Dược T.Hoá
128 Hapacol Codein sủi Paracetamol 500mg + Codein 30mg Viên          1.700  H/4 vỉ*4 viên nén sủi bọt   Hậu Giang - Việt Nam  Hậu Giang
129 Hapacol Codein Paracetamol 500mg + Codein 8mg Viên 439 Viên nén, H/10vỉ x 10viên  Hậu Giang - Việt Nam  Hậu Giang
130 Dimitalgin F Paracetamol 500mg + Ibuprofen 200mg + Cafein 20mg Viên 499,8  H/10 vỉ*10 viên nén   Hậu Giang - Việt Nam  Hậu Giang
131 Rhemexcool Paracetamol 500mg + Loratadin 5mg + Dextromethopan 15mg Viên 450 Viên nén, hộp 10 vỉ x 10 viên Pharimexco-Việt Nam Cửu Long
132 Ravonol Paracetamol 500mg + Loratadin 5mg + Dextromethopan 15mg Viên 540  H/10 vỉ*10 viên   Trường Thọ-Việt Nam  An Khang
133 Skdol cảm cúm Paracetamol 500mg + Loratadin 5mg + Dextromethopan 15mg Viên 580 Vỉ x 10 viên nén Phương Đông - Việt Nam Châu Hoàng
134 Hapacol CF Paracetamol 500mg + Loratadin 5mg + Dextromethophan 15mg Viên             580  H/5vỉ*5 viên nén bao phim   Hậu Giang - Việt Nam  Hậu Giang